Top 20 of directors on Mangaki on April 4, 2020

Tweeter
NameScoreNumber of ratingsNumber of favorites
1Hayao Miyazaki21960.0101691066
2Tetsuro Araki12430.05757610
3Mamoru Hosoda5934.03328272
4Yasuhiro Irie5530.52711290
5Tatsuya Ishihara5235.53955188
6Gorō Taniguchi5232.52396289
7Tomohiko Itō5100.52529273
8Shin'ichirō Watanabe4720.52972230
9Akiyuki Shinbou4700.03712171
10Takahiro Oomori4295.03302154
11Seiji Kishi4218.02299215
12Tensai Okamura3845.52426162
13Hayato Date3822.02868168
14Hiroyuki Imaishi3715.02628171
15Seiji Mizushima3596.01937155
16Ei Aoki3529.52597142
17Noriyuki Abe3472.02498149
18Naoyoshi Shiotani3387.01808167
19Takuya Satou3358.01686207
20Atsuko Ishizuka3156.51607155