Top 20 of directors on Mangaki on Oct. 19, 2022

Tweeter
NameScoreNumber of ratingsNumber of favorites
1Hayao Miyazaki22559.0104031107
2Tetsuro Araki12867.55877645
3Mamoru Hosoda6131.03412288
4Yasuhiro Irie5754.02756310
5Gorō Taniguchi5480.52448311
6Tomohiko Itō5428.52618300
7Tatsuya Ishihara5296.04016200
8Shin'ichirō Watanabe4895.53027246
9Akiyuki Shinbou4790.53753178
10Seiji Kishi4407.52368232
11Takahiro Oomori4370.03325160
12Hayato Date4113.02943193
13Tensai Okamura3987.52472174
14Hiroyuki Imaishi3845.52659182
15Seiji Mizushima3691.51975162
16Ei Aoki3614.52620151
17Noriyuki Abe3590.52553157
18Naoyoshi Shiotani3509.51839177
19Atsuko Ishizuka3286.01631166
20Tatsuyuki Nagai3200.52099136