Top 20 of directors on Mangaki on Sept. 9, 2018

Tweeter
NameScoreNumber of ratingsNumber of favorites
1Hayao Miyazaki20873.59838981
2Tetsuro Araki11795.05564562
3Mamoru Hosoda5534.53196239
4Yasuhiro Irie5244.52628266
5Gorō Taniguchi4869.52316257
6Tatsuya Ishihara4865.03866156
7Tomohiko Itō4740.02388250
8Shin'ichirō Watanabe4400.02885202
9Akiyuki Shinbou4367.53621140
10Takahiro Oomori4178.53220146
11Seiji Kishi3950.52204193
12Miyazaki Hayao3801.01530181
13Hayato Date3638.52759156
14Tensai Okamura3607.02342146
15Hiroyuki Imaishi3504.52559153
16Seiji Mizushima3424.51881140
17Noriyuki Abe3326.52411138
18Ei Aoki3295.02526122
19Naoyoshi Shiotani3097.01750142
20Takuya Satou2976.51617171