Top 20 of composers on Mangaki on Oct. 19, 2022

Tweeter
NameScoreNumber of ratingsNumber of favorites
1Joe Hisaishi22136.5102761094
2Yuki Kajiura13629.08792635
3Hiroyuki Sawano12290.06309596
4Shirou Sagisu7795.55458349
5Taku Iwasaki7523.05392323
6Satoru Kousaki6258.05029223
7Kenji Kawai6141.54591237
8Yōko Kanno5847.54542246
9Akira Senju5571.02445307
10Michiru Ooshima5522.03398233
11Koutarou Nakagawa5480.52448311
12Yoshihisa Hirano5362.52196269
13Toshio Masuda5257.54313236
14Makoto Yoshimori4370.03325160
15Shunsuke Kikuchi3510.02395165
16Yuugo Kanno3509.51839177
17Toshihiko Sahashi3416.02074165
18Takeshi Abo3266.51778196
19Masakatsu Takagi3079.51468169
20Highs Audio3066.52205109