Top 20 of composers on Mangaki on Sept. 9, 2018

Tweeter
NameScoreNumber of ratingsNumber of favorites
1Joe Hisaishi20414.09701965
2Yuki Kajiura12175.08330520
3Hiroyuki Sawano11272.55981514
4Shirou Sagisu7138.05228296
5Taku Iwasaki6963.55184279
6Kenji Kawai5674.54428196
7Satoru Kousaki5489.04787161
8Yōko Kanno5407.04389207
9Michiru Ooshima5066.03240194
10Akira Senju5057.52325262
11Koutarou Nakagawa4869.52316257
12Yoshihisa Hirano4820.02080225
13Toshio Masuda4731.04079194
14Makoto Yoshimori4178.53220146
15Hisaishi Joe3786.51511181
16Takeshi Abo3618.52060197
17Shunsuke Kikuchi3279.52222148
18Yuugo Kanno3097.01750142
19Toshihiko Sahashi3056.51992132
20Highs Audio2821.5212791